Administratorem danych osobowych jest FF Sp. z o.o. z siedzibą w Kraśniku przy ul. Stromej 7 (kod: 23-200 Kraśnik) i zobowiązuje się do przestrzegania Art. 36 – 39 Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych oraz przestrzegania wszelkich zapisów i powinności płynących z przepisów o RODO. Uprzejmie informujemy o prawie do sprostowania podanych danych, możliwości ograniczenia ich przetwarzania oraz prawie do ich całkowitego usunięcia w każdym momencie bez konieczności podawania przyczyny.